خان جی‌جی‌های محل یا دوست نداری آنفرندم کن جیگر

Program Picture

داستان‌های من و عیال

خان جی‌جی‌های محل یا دوست نداری آنفرندم کن جیگر
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

بگین اشتباه کردین پشت سرشون حرف زدین، تو زندگیشون سرک کشیدین، یک کلاغ چهل کلاغ کردین، نسبتای ناروا بهشون دادین و زندگیشونو به هم ریختین … بگین پشیمونین، بگین دیگه از این غلطا نمی‌کنین …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه