خدمت: داروی شگفت انگیز

Program Picture

خبرنگار

خدمت: داروی شگفت انگیز
۲۲ تیر ۱۴۰۱

گفتگو با: دکتر فرشته بتل، روانشناس بالینی، روانشانس اجتماعی و تعلیم و تربیت

تحقیقات علمی اخیر از تاثیر خدمت بر روی سلامت جسم و روان خبر می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه