در آستانه دو عید بزرگ در آئین بهائی – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

در آستانه دو عید بزرگ در آئین بهائی – بخش ۱
۱۶ آبان ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده و محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا.
در آستانه سالروز تولد حضرت بهاءالله بنیانگزارِ آئین بهائی، و سالروز تولد حضرت باب، مبشرِ آئین بهائی نگاهی داریم به اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در اوایل قرن نوزدهم میلادی!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه