همایشی در اروپا

Program Picture

خبرنگار

همایشی در اروپا
۰۶ آبان ۱۳۹۴

گزارش ویژه: همایش سالانۀ حقوق بشر و دموکراسی اروپا، تنوع مذهبی و مسئولیت فرد، جامعه و دولت‌ها.
گفتگو با: کاوه کنعانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه