یک برنامه آموزشی نوجوانان در شهر بالتیمور

Program Picture

خبرنگار

یک برنامه آموزشی نوجوانان در شهر بالتیمور
۱۳ آذر ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم دکتر مرجان توفیق.
نوجوانان اغلب از آسیب‌پذیرترین اقشار جوامع انسانی هستند، اما گروهی از آن‌ها در شهر بالتیمور از طریق یک برنامه آموزشی یاد می‌گیرند که چگونه شرایط خود و دنیای اطرافشان را تغییر دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه