رحمت‌ها و زحمت‌های شبکه‌های اجتماعی

Program Picture

خبرنگار

رحمت‌ها و زحمت‌های شبکه‌های اجتماعی
۲۰ آذر ۱۳۹۸

گفتگو با: سعیده، کیان، فریناز، جمشید و ویدا.
امروزه شبکه‌های اجتماعی فراتر از یک رسانه ارتباطی، به صورت ابزاری قدرتمند، گاه برای سازندگی و گاه برای تخریب به کار گرفته می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه