یادی از فرهنگ مودت – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

یادی از فرهنگ مودت – بخش ۱
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم مهرآیین مودت.
انقلاب اسلامی در ایران موج تازه‌ای از انواع ظلم و ستم و شکنجه و قتل و غارت علیه شهروندان بهائی را به همراه آورد. آقای فرهنگ مودت از جمله شهروندان بهائی بود که به دست حکومت اسلامی اعدام شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه