پیام بیت العدل اعظم، رضوان ۱۷۷ بدیع

Program Picture

خبرنگار

پیام بیت العدل اعظم، رضوان ۱۷۷ بدیع
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

گفتگو با: آقای وفا اخوان، مدیر کل شرکت مشاوره NewBridge.
تاملی در مطالب مهم پیام رضوان بیت العدل اعظم، بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی بهائی، به مناسبت عید اعظم رضوان ۲۰۲۰ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه