تاثیرات بحران کرونا بر خانواده

Program Picture

خبرنگار

تاثیرات بحران کرونا بر خانواده
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم بهاره اردستانی، پژوهشگر فلسفه و کارشناس علوم کامپیوتر.
نگاهی به شرایط خاص بحران تندرستی کرونا و تاثیر آنها بر روی خانواده‌ها، به خصوص کودکان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه