پدیدۀ فمینیسم در دنیای امروز – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

پدیدۀ فمینیسم در دنیای امروز – بخش ۱
۲۱ تیر ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر فرشته بتل، روانشناس اجتماعی، تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه