وکلای مدافع و فرهنگ فرار از مجازات

Program Picture

خبرنگار

وکلای مدافع و فرهنگ فرار از مجازات
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

گفتگو با دکتر لقا فنائیان، حقوقدان و وکیل دادگستری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه