موج تازه اذیت و آزار پیروان آیین بهائی در ایران

Program Picture

خبرنگار

موج تازه اذیت و آزار پیروان آیین بهائی در ایران
۲۸ آذر ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر جامعه جهانی شاهد موج تازه‌ای از آزار و اذیت بهائیان در ایران بوده است. دستگیری‌های خودسرانه، زندان و شکنجه، احکام ناعادلانه، پلمپ مغازه‌ها، نبش قبر مردگان از جمله موارد رفتار غیر انسانی است که بهائیان ایران با آن روبرو بوده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه