اعلامیه جهانی حقوق بشر – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

اعلامیه جهانی حقوق بشر – بخش ۲
۲۱ آذر ۱۳۹۷

بخش دوم گفتگو با: دکتر لقا فنائیان، وکیل دادگستری، نویسنده و حقوقدان.
در آستانه روز جهانی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، نگاهی داریم به این سند مهم تاریخی که از دل خونین جنگ جهانی دوم برخاست، تا آزادی و برابری حقوق همه انسان‌ها فارغ از تمامی تفاوت‌ها را تضمین کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه