معضل انتشار اطلاعات جعلی علیه اقلیت‌های مذهبی ایران

Program Picture

خبرنگار

معضل انتشار اطلاعات جعلی علیه اقلیت‌های مذهبی ایران
۲۱ فروردین ۱۳۹۸

گزارشی از نشست دفتر اوقاف کارنگی برای صلح جهانی، (The Carnegie Endowment for International Peace)، پیرامون موضوع انتشار اخبار جعلی و گمراه‌کننده علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران، رویارویی با فرهنگ فریبنده نقض حقوق بشر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه