جامعه بهائی در ایران و پاره‌ای از انتقادات

Program Picture

خبرنگار

جامعه بهائی در ایران و پاره‌ای از انتقادات
۲۸ فروردین ۱۳۹۸

گتفگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت.
چرا جامعه بهائی در ایران علیه سرکوب حکومت مقاومت نمی‌کند؟ چرا بهائیان در ایران از حقوق دیگران دفاع نمی‌کنند؟ آیا بهائیان میهن‌پرست هستند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه