محرومیت از حق تحصیل جوانان ایران

Program Picture

خبرنگار

محرومیت از حق تحصیل جوانان ایران
۰۲ آبان ۱۳۹۷

گفتگو با: آقای حمید قره گزلو، از دراویش گنابادی، و چهار جوان بهائی، از دانشجویان دانشگاه علمی آزاد بهائیان، که برای اولین بار گرد هم می‌آیند تا با روایت شرح حالشان نقض حق تحصیل جوانان در ایران را برجسته کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه