قیام طاهره و جنبش زنان ایران

Program Picture

خبرنگار

قیام طاهره و جنبش زنان ایران
۱۱ اسفند ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر فرزانه میلانی، شاعر، نویسنده، محقق و استاد ادبیات (بازپخش) / گفتگو با: نسرین افضلی، محقق و فعال حقوق بشر (بازپخش).

news letter image

ثبت نام در خبرنامه