فاجعه سقوط هواپیما و درگذشت ناگهانی عزیزان

Program Picture

خبرنگار

فاجعه سقوط هواپیما و درگذشت ناگهانی عزیزان
۲۵ دی ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر فرشته بتل، روانشناس عمومی و تعلیم و تربیت، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه.
زمان و شرایط از دست دادن یک عضو خانواده یا یک عزیز، تا چه حد می‌تواند در تحمل داغ فراق موثر باشد و آیا می‌توان این اندوه بزرگ را به قوه‌ای سازنده در زندگی تبدیل کرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه