روز بین المللی خانواده

Program Picture

خبرنگار

روز بین المللی خانواده
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم دکتر فرشته بتل.
آیا خانواده، علی رغم تغییرات فاحش دهه‌های گذشته، همچنان مهم‌ترین هسته جوامع امروز هست. معضلات جهان به خصوص چالش محیط زیست چه تاثیری در ساختار خانواده دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه