حقوق بشر و حق سلامتی – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

حقوق بشر و حق سلامتی – بخش ۱
۲۴ خرداد ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر شاهین تجارتی، جراح و متخصص سرطان و محققّ علوم اجتماعی – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه