حقوق بشر و حق سلامتی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

حقوق بشر و حق سلامتی – بخش ۲
۳۱ خرداد ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر شاهین تجارتی، جراح و متخصص سرطان و محققّ علوم اجتماعی – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه