جام جهانی فوتبال و جهانی شدن

Program Picture

خبرنگار

جام جهانی فوتبال و جهانی شدن
۲۰ تیر ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت.
از جام جهانی فوتبال چه می‌آموزیم؟ تا چه حد رویداد جام جهانی تجسمی‌ست از جهان‌شمولی از دنیای امروز ما و جلوه‌ای امیدوارکننده از جهان فردا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه