بحران محیط زیست بزرگترین چالش جهان امروز

Program Picture

خبرنگار

بحران محیط زیست بزرگترین چالش جهان امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر آرتور دال، کارشناس ارشد محیط زیست سازمان ملل و مشاور بانک جهانی در زمینه محیط زیست و توسعه.
حوادث شدید آب و هوایی، از جمله طوفان‌های غیرمنتظره و مکرر اقیانوس اطلس، افزایش دما، بارندگی‌های شدید، رانش زمین، زلزله‌ها، سیل‌ها و خشک‌سالی‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مزارع، آلودگی هوا، بحران آب، شیوع امراض عفونی و غیره از جمله خطراتی زیست‌محیطی هستند که منجر به اختلالات جدی در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان شده، و زیرساخت‌های حیات جوامع انسانی را متزلزل کرده!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه