به مناسبت روز جهانی رادیو

Program Picture

خبرنگار

به مناسبت روز جهانی رادیو
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

گفتگو با: خانم گیتی اجتماعی، گوینده سرشناس و سردبیر پر سابقه رادیو.
رادیو از مهم‌ترین رسانه‌های ارتباطی است، که می‌تواند هر خبری را در هر زمانی به هر مکانی منتقل کند. رادیو نه تنها در آگاهی عمومی و امداد رسانی، بلکه در آموزش و توسعه اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه