بنیاد منا و بیست سال خدمت به آموزش و پرورش کودکان

Program Picture

خبرنگار

بنیاد منا و بیست سال خدمت به آموزش و پرورش کودکان
۱۲ تیر ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم سیما ربانی مبینی، از اعضای هیئت مدیره بنیاد منا.
بنیاد منا، بنیادی است غیر انتفاعی که با حمایت از پروژه‌های خودجوش و بنیادی برای آموزش کودکان و توامندسازی دختران و زنان در سراسر جهان تلاش می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه