الواح ملوک و سلاطین از آثار حضرت بهاءالله – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

الواح ملوک و سلاطین از آثار حضرت بهاءالله – بخش ۱
۱۷ آبان ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی، استاد فلسفه و تعلیم و تربیت – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه