الواح ملوک و سلاطین از آثار حضرت بهاءالله – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

الواح ملوک و سلاطین از آثار حضرت بهاءالله – بخش ۲
۲۴ آبان ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی، استاد فلسفه و تعلیم و تربیت – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه