افزایش آزار و ستم علیه بهائیان کشور یمن

Program Picture

خبرنگار

افزایش آزار و ستم علیه بهائیان کشور یمن
۰۴ مهر ۱۳۹۷

گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ارتباط با افزایش آزار و ستم علیه بهائیان کشور یمن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه