از بحران کرونا چه می‌توان آموخت؟ – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

از بحران کرونا چه می‌توان آموخت؟ – بخش ۱
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده و محقق مسایل اجتماعی و استاد تعلیم و تربیت و فلسفه – بخش 1.
آیا بحران جهانی ویروس کرونا که نظام زندگی فردی و اجتماعی جهانیان را دگرگون ساخته، ما را به سوی استقرار نظمی نوین سوق می‌دهد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه