سلامت روحی روانی و بحران کرونا

Program Picture

خبرنگار

سلامت روحی روانی و بحران کرونا
۲۰ فروردین ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم دکتر فرشته بتل، روانشانس بالینی، اجتماعی و تعلیم و تربیت.
تاثیرات بحران ویروس کرونا یا COVID 19 بر سلامت روح و روان انسان‌ها و راهکارهایی که می‌توانند در گذر از این بحران، سودمند باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه