حکومت و آزادی

حکومت و آزادی

در این برنامه دکتر نادر سعیدی، استاد جامعه‌شناس، در چند نشست پیرامون حکومت و آزادی توضیحاتی را ارائه می‌دهند.

در این برنامه دکتر نادر سعیدی، استاد جامعه‌شناس، در چند نشست پیرامون حکومت و آزادی توضیحاتی را ارائه می‌دهند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه