حکومت و آزادی

Program picture

حکومت و آزادی

در این برنامه دکتر نادر سعیدی، استاد جامعه‌شناس، در چند نشست پیرامون حکومت و آزادی توضیحاتی را ارائه می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه