Program Picture

حکومت و آزادی

قسمت ۳

۰۲ تیر ۱۳۹۷

دکتر نادر سعیدی، استاد جامعه‌شناس، در آخرین نشست با موضوع حکومت و آزادی به بیان اندیشه‌های حضرت بهاءالله پیرامون این گفتمان می‌‌پردازند. ایشان در این میان به پنج اصل اساسی‌ که برگرفته از تعالیم دیانت بهائی است نیز اشاره می‌‌کنند.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه