قسمت ۲
خرداد ۲۶, ۱۳۹۷

دکتر نادر سعیدی، استاد جامعه‌شناس، در چند نشست پیرامون حکومت و آزادی توضیحاتی را ارائه می‌دهند. این نشست به دو ویژگی ساختاری ایران می‌پردازد.

قسمت های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه