حمایت جهانی از داستان ما یکیست

Program Picture

این روزها به یاد تو

حمایت جهانی از داستان ما یکیست
۱۶ مرداد ۱۴۰۲

در یک واکنش جهانی فوق‌العاده، کمپین داستان ما یکیست تنها در چند هفته پس از آغاز، با صدها میلیون بازدید در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سنتی، شاهد سطوح بی‌سابقه‌ای از حمایت بوده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه