به یاد صلح‌جویان و صلح‌دوستان جهان

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد صلح‌جویان و صلح‌دوستان جهان
۲۲ آبان ۱۴۰۲

نخستین سوالی که جواب آن را باید یافت این است که چگونه می‌توان جهان کنونی با الگوی تثبیت شده مخاصمات‌اش را به جهانی دیگر تبدیل نمود که در آن هم‌کاری و هماهنگی حکم‌فرما باشد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه