غلبه بر مشکلات جهانی

Program Picture

جهان ایده‌ها

غلبه بر مشکلات جهانی
۲۶ اسفند ۱۳۹۵

چطور می‌شود بر مشکلات جهانی غلبه کرد؟ گرگوری دال، اقتصاددان و مقام سابق صندوق بین المللی پول، معتقد است با تمرکز بر طبیعت خیر بشر میتوان بسیاری از این مشکلات را حل کرد. سخنرانی کامل او را میتوانید در وب سایت Ted.com بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه