بین دنیاى موسیقى و جامعه‌هاى انسانى، چه شباهتى وجود دارد؟

Program Picture

جهان ایده‌ها

بین دنیاى موسیقى و جامعه‌هاى انسانى، چه شباهتى وجود دارد؟
۰۷ تیر ۱۴۰۲

در این برنامه بیژن خادم میثاق، موسیقی‌دان و نوازنده ویولون، به این سوال پاسخ می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه