آیا مخالفت، همیشه بد است؟

Program Picture

جهان ایده‌ها

آیا مخالفت، همیشه بد است؟
۰۷ تیر ۱۴۰۲

مارگارت هفرنن، از اندیشمندان رشته مدیریت، معتقد است ترس از مخالفت و جر و بحث، باعث می‌شود سازمان‌ها قدرت اندیشیدن را از دست بدهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه