تقدیر خداوند و اراده‌ انسان و ازدواج

Program Picture
تقدیر خداوند و اراده‌ انسان و ازدواج
شهریور ۳۱, ۱۳۹۷

این هفتمین قسمت از برنامه‌ مسیر سبز است. نیوشا راد و جناب احسان رحیمی در این قسمت هم به گفتگو در رابطه با آمادگی برای ازدواج از دیدگاه بهائی می‌پردازند. موضوع این قسمت: تقدیر خداوند و اراده‌ انسان است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه