تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٢٩ – پیام بیت العدل اعظم ١

تفکری نو ٬ گفتمانی نو
تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٢٩ – پیام بیت العدل اعظم ١
مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

ترجمه اى از پيام بيت العدل اعظم، خطاب به بهائيان مصر: "نتايج منفى بى عدالتى ناشى از اعمال ناپسند افراد، گروهها و يا حکومتها در همۀ شئون زندگى از خانه گرفته تا محلّ کار و يا صحنۀ اجتماع، در سراسر جهان به چشم ميخورد."

ثبت نام در خبرنامه