تشدید خشونت علیه زنان

Program Picture

این روزها

تشدید خشونت علیه زنان
۰۶ مرداد ۱۳۹۹

گزارش سازمان ملل، از تشدید خشونت علیه زنان و دختران در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا خبر می‌دهد که اساسا ریشه در نابرابری جنسیتی دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه