صحراهای خشک سرسبز می‌شوند

Program Picture

این روزها

صحراهای خشک سرسبز می‌شوند
۲۳ تیر ۱۳۹۹

بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، حالا ۲۱ کشور در آفریقا در پروژه درختکاری «دیوار عظیم سبز» در امتداد عرض جغرافیایی این قاره همکاری می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه