ترک تعصبات – بخش ۴

ترک تعصبات – بخش ۴
بهمن ۷, ۱۳۹۸

– تعصبات نژادی.
– بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران، لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه