تاملی در پیام بیت العدل اعظم به بهائیان آمریکا

Program Picture

این روزها

تاملی در پیام بیت العدل اعظم به بهائیان آمریکا
۱۴ مهر ۱۳۹۹

بیت العدل اعظم در پیام خود به بهائیان آمریکا می‌نویسد: «نژادپرستی انحرافی عظیم از میزان اخلاق حقیقی است.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه