آموزش برای ساختن پل‌های تفاهم

Program Picture

این روزها

آموزش برای ساختن پل‌های تفاهم
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

گزارش سرویس خبری جامعه جهانی بهائی، از برنامه آموزشی Parent University در ایالت جرجیا خبر می‌دهد که برای ارتقاء اصل برابری و عدالت تلاش می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه