تاملی در مفهوم زندگی و مرگ

Program Picture

این روزها

تاملی در مفهوم زندگی و مرگ
۱۲ مهر ۱۴۰۰

به یاد دوست عزیزی که مرغ روحش چند روز پیش از قفس تن آزاد شد و به عوالم نامتناهی پرواز کرد. «مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه