نقش کشاورزان در سیاست‌گذاری

Program Picture

این روزها

نقش کشاورزان در سیاست‌گذاری
۲۶ مهر ۱۴۰۰

«شواهد فزاینده‌ای نشان می‌دهند که بهبود شرایط تولیدی روستایی بستگی زیادی به کشاورزان و دست‌اندرکاران کشاورزی محلی دارد.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه