تاملی در معنای حقیقت انسان

Program Picture

این روزها

تاملی در معنای حقیقت انسان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: «حقیقت انسان فکر اوست نه جسمش.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه