تاثیرات روحی روانی تبعیض نژادی

Program Picture

خبرنگار

تاثیرات روحی روانی تبعیض نژادی
۰۴ تیر ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم مژده روحانی، مدیر اجرایی مرکز عدالت و تندرستی د وُنو.

نگاهی به پاره‌ای از تاثیرات ویرانگر و اغلب، مادام العمر تبعیض نژادی بر سلامت روحی و روانی آسیب‌دیدگان این معضل اجتماعی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه