بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهائی

Program Picture

خبرنگار

بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهائی
۱۰ شهریور ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی.

نگرانی شدید از تداوم آزار و اذیت بهائیان در ایران. این بار مقامات جمهوری اسلامی در صدد تصرف و مصادرۀ املاک بهائیان در سمنان هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه